Obszary naszego działania

1
ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Skupujemy wierzytelności wynikające z faktur oraz not odsetkowych w oparciu o umowę przelewu wierzytelności. Spartan Group S.A. skupuje wierzytelności bezsporne, wymagalne, wolne od wad prawnych i obciążeń.Zyskujecie Państwo szybkie uzyskanie środków pieniężnych, umożliwiające zwiększenie waszych obrotów. Poprawę płynności finansowej i co ważne możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności.

2
FAKTORING FIRM

Faktoring jest doskonałym narzędziem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają kłopoty w utrzymaniu płynności finansowej. Proces ten polega na szybkim finansowaniu bieżących działań firmy. Nie istnieje już konieczność oczekiwania na uregulowanie płatności za fakturę wystawioną przez przedsiębiorcę kontrahentowi

3
WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Windykacja w oparciu o umowę powierniczego przelewu wierzytelności jest jedną z podstawowych usług naszej firmy. Polega ona na czasowym przeniesieniu wierzytelności na rzecz Spartan Group S.A., aby ten w własnym imieniu, lecz na rzecz Klienta wyegzekwował wierzytelność od kontrahenta, a następnie wydał ją Klientowi po zatrzymaniu należnego dyskonta.Zyskujecie Państwo szybką egzekucję i wysoką skuteczność.

4
MONITORING NALEŻNOŚCI

Monitoring należności to usługa polegająca na kontroli spłat należności. Rezultatem naszych działań są regularne spływy płatności wynikające z faktur w zakresie zrealizowanych transakcji i umów handlowych. Nadrzędnym celem usługi jest dyscyplinowanie kontrahentów Klienta do rzetelnych i regularnych spłat zobowiązań, w formie nie naruszającej wzajemnych relacji.

SPARTAN GROUP S.A. ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

 • spartangroup_4
  RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zadłużonych, których obroty uległy zmniejszeniu poprzez osłabienie kondycji finansowej, będącej niejednokrotnie wynikiem nieprawidłowego zarządzania, czy też mającej swoje podstawy w niemożności odzyskania należności własnych. Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji ma w takim przypadku na celu wskazanie pożądanych kierunków działań naprawczych, poprzez analizę zadłużenia, wdrożenie efektywnych sposobów zarządzania, wypracowanie warunków spłaty a w efekcie uzyskanie poprawy płynności.
  SKUTECZNOŚĆ W DZIAŁANIU WYPRACOWUJEMY BAZUJĄC NA:
  Wszechstronnej analizie prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa
  Konsolidacji zadłużenia
 • spartangroup_3
  AUDYT PRAWNY _ AUDYT WIERZYTELNOŚCI [DUE DILIGENCE]
  Usługa ta stanowi istotny element zakupu wierzytelności portfeli korporacyjnych, w których każda z wierzytelności wyceniana jest osobno. W ramach audytu nasi specjaliści analizują dokumentację, ustalając stan prawny wierzytelności i szacując wielkość kwot, które można odzyskać, co pozwala oszacować realną wartość kupowanego portfela.
  GŁÓWNYM CELEM AUDYTU JEST:
  Kompleksowy przegląd wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa w kontekście bezpieczeństwa finansowego transakcji
  Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie ryzyka utraty należności
  Rozpoznanie słabych punktów struktury finansowej mających negatywny wpływ na strukturę przedsiębiorstwa
  Analiza stosowanych rozwiązań umownych, skierowana na ustalenie istnienia wszelkich możliwych i dogodnych zabezpieczeń prawnych oraz pochodnych
  Opracowanie raportu zawierającego syntezę ustaleń dokonanych w oparciu o przeprowadzone analizy
 • spartangroup_1
  ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI HIPOTECZNYMI
  SPARTAN GROUP S.A. oferuje Klientom usługę zarządzania wierzytelnościami hipotecznymi, w zakres której wchodzą wszelkie działania prawne, zarówno o charakterze windykacyjnym jak i handlowym, związane z wierzytelnościami zabezpieczonymi ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości.
  CO MOŻEMY PAŃSTWU ZAPROPONOWAĆ:
  - Analizę stanu prawnego nieruchomości
  - Konsolidację wpisów
  - Wskazanie potencjalnych nabywców
  - Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz przeprowadzenie transakcji

 • spartangroup_4
  ZAKUP WIERZYTELNOŚCI
  Sprzedaż długów daje Państwu możliwość natychmiastowej poprawy płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa. Atutem jest również fakt zmniejszenia kosztów dochodzenia wierzytelności przy równoczesnym uniknięciu postępowania sądowego, które niejednokrotnie bywa kosztowne, czasochłonne i stresujące. Uzyskują Państwo ponadto możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności. 
  JAK TO DZIAŁA?
  SPARTAN GROUP S.A. skupuje wierzytelności wynikające z faktur oraz z not odsetkowych w oparciu o umowę przelewu wierzytelności. Wierzytelności winny być bezsporne, wymagalne, wolne od obciążeń i wad prawnych. Zapłata ceny następuje – w zależności od jej nominału i preferencji stron – w terminie zaledwie kilku dni roboczych poprzez przelew na wskazany przez Państwa rachunek bankowy bądź w formie rozliczenia gotówkowego i dokonanie płatności w dniu zawarcia umowy.
  JAKĄ CENĘ MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ ZA DANĄ WIERZYTELNOŚĆ?
  By SPARTAN GROUP S.A. mogła przedstawić Państwu propozycję cenową dotyczącą konkretnego długu należy przesłać do nas w formie mailowej dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności i obrazujące jej aktualny stan prawy. Następnie dokonujemy bezpłatnego audytu wierzytelności i oceny kondycji finansowej dłużnika tak by przygotować dla Państwa najbardziej optymalną ofertę.  
  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
  centrala@spartangroup.pl
  poludnie@spartangroup.pl